POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Archiwum. Rok 2018

Telepomoc odpowiedzią na potrzeby społeczne

Taki wniosek płynie z realizacji projektu Środowiskowy Interfejs Pomocowy. Wczoraj w Powiatowym Centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu Śląskim odbyła się konferencja podsumowująca działania oraz osiągnięcia w ramach projektu. Wzięli w niej udział m.in. uczestnicy projektu, personel, wolontariusze, mentorzy środowiskowi, darczyńcy oraz przedstawiciele jednostek pomocy społecznej, a także przedstawiciele władz powiatowych.

Pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim od 1 stycznia 2019 roku będzie realizatorem uruchomionego przez PFRON pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”, który pozwoli na wypracowanie rozwiązań dotyczących zapewnienia wsparcia w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym aktywności zawodowej dla 20 absolwentów Ośrodków Rewalidacyjno – Wychowawczych i Szkół Przysposabiających do Pracy.