Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » 2011

2011

„Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice” – szkolenie dla zainteresowanych rodziców

Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim zaprasza rodziców na szkolenie: „Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”. Jak mówi dyrektor Ośrodka, Celina Uherek – Biernat oferta skierowana jest do rodziców, dla których proces wychowywania dziecka jest czasem radości i smutku, złości i miłości oraz sprawdzianem dla samego siebie.

Powiat uruchomił Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Od 1 października w powiecie wodzisławskim działa Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W celu obniżenia kosztów administracyjnych został on włączony w strukturę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim i tam też będzie mieć on swoją siedzibę. W skład Zespołu wejdzie m.in. 9 lekarzy różnych specjalności i 7 specjalistów: psycholodzy, pedagodzy, doradcy zawodowi, pracownicy socjalni.

Powiat Wodzisławski oczami artystów

Powiat Wodzisławski wzbogacił się o nowe i oryginalne materiały promocyjne, które powstały w trakcie realizacji zadania publicznego dotowanego ze środków budżetowych Starostwa Powiatowego. Grupa Artystyczna Konar zrealizowała projekt pod nazwą "Powiat Wodzisławski oczami artystów", podczas którego 8 artystów zamieszkałych na terenie powiatu wodzisławskiego stworzyło kolekcję obrazów malarskich ukazujących piękno krajobrazu i architektury regionu.