Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » 2011

2011

Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych

13 października 2011 roku w Powiatowym Centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu Śląskim odbyło się spotkanie kierowników jednostek Powiatu i komórek organizacyjnych Starostwa z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu wodzisławskiego. Było to spotkanie konsultacyjne projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000,00 EURO

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wodzisławiu Śl. przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Wodzisławiu przy ul. Kopernika 71, wykonywanych w ramach projektu pn. „Indywidualnie, lecz dla dobra wspólnego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o składaniu pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy 2011 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” i ,,Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”

ZARZĄD POWIATU WODZISŁAWSKIEGO działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy 2011 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” i ,,Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”.

Kazimierz Kutz w Wodzisławiu

Wczoraj na zaproszenie Uniwersytetu III Wieku w Wodzisławiu Śląskim gościł Kazimierz Kutz , jeden z najwybitniejszych polskich reżyserów filmowych i teatralnych. Jak czytamy na oficjalnej stronie twórcy – „charakteryzuje go niezależność sądów, głębokie przywiązanie do Śląska, troska o los i wyższą świadomość obywatelską Ślązaków”. Postawa reżysera obecna jest nie tylko w jego twórczości, ale też w działalności politycznej (jest niezależnym Senatorem RP) oraz działalności społeczno – kulturalnej i publicystycznej.