POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Archiwum. Rok 2010

Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych

Powiat Raciborski wspólnie z Powiatem Wodzisławskim umożliwia osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom, opiekunom i pracodawcom zatrudniającym lub zamierzającym zatrudnić osoby niepełnosprawne oraz instytucjom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych uzyskanie informacji o przysługujących im prawach i ulgach. Informacje będą udzielane przez pracownika Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu w każdą ostatnią środę miesiąca począwszy od 27 stycznia 2010 r w godzinach od 9.00 – 14.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. – ul. Wałowa 30.

Obowiązek usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych

Od dziś obowiązuje rozporządzenie wojewody śląskiego w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych. Wojewoda zarządza w nim, że zobowiązuje właścicieli, zarządców i administratorów obiektów budowlanych do monitorowania pokrywy śnieżnej lub lodowej zalegającej na dachach, stropodachach, tarasach użytkowych, balkonach i tym podobnych elementach budynków. W przypadku znacznych nagromadzeń śniegu lub lodu, sopli i nawisów lodowych mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, odpowiedzialny za stan techniczny obiektu, zobowiązany jest podjąć niezwłoczne działania, aby je usunąć. Natomiast usuwanie śniegu lub lodu z dużych powierzchni dachu wykonanego „jako lekka konstrukcja stalowa”, powinno się odbywać pod nadzorem osób posiadających wiedzę techniczną.