POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Archiwum. Rok 2009

Wstępne wyniki badań prowadzonych wśród instytucji uczestniczących w projekcie „Impuls do zmian. Partnerstwo lokalne dla rozwoju gospodarczego Powiatu Wodzisławskiego”

Na przełomie sierpnia i września 2009r. zakończono zbieranie informacji wśród 20 instytucji uczestniczących w projekcie, tj. urzędów miast i gmin powiatu wodzisławskiego, Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim, organizacji pracodawców i pracowników oraz firm przechodzących procesy restrukturyzacyjne. Pozyskane dane opisują sytuację na lokalnym rynku pracy, zakres i jakość współpracy dotyczącej zarządzania rynkiem pracy, określenie instrumentów służących zarządzaniu rynkiem pracy. Pełne wyniki z przeprowadzonych badań stanowić będą element publikacji podsumowującej cały proces badawczy projektu. Raport z badań zostanie wydany na przełomie grudnia 2009 i stycznia 2010. Na dzień dzisiejszy możliwe jest wstępne zaprezentowanie pozyskanych danych.