Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » 16 dni Akcji przeciw przemocy ze względu na płeć-ruszyła kampania

16 dni Akcji przeciw przemocy ze względu na płeć-ruszyła kampania

Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie tradycyjnie dołączył do kampanii "16 dni Akcji przeciw przemocy ze względu na płeć". Ogólnoświatowa kampania trwa od dziś, 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) do 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka).

W tym czasie Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim organizuje trzy dwugodzinne spotkania. Pierwsze odbędzie się 29 listopada. Będzie skierowane do osób będących świadkami przemocy. Drugie spotkanie – skierowane do osób doświadczających przemocy, będzie miało miejsce 30 listopada. Ostatnie ze spotkań zaplanowano na 1 grudnia. To spotkanie dedykowane osobom stosującym przemoc z różnych perspektyw. Spotkania odbędą się w Powiatowym Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia przy ul. Wałowej 30 w Wodzisławiu Śląskim, w godzinach od 16.00 do 18.00.

Skontaktuj się ze specjalistą

W czasie trwania Kampanii pracownicy Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim szczególnie zachęcają do indywidualnych konsultacji telefonicznych lub osobistych (po wcześniejszym ustaleniu terminu). Spotkania pozwolą przedyskutować wątpliwości, które rodzą się w każdym, kto ma styczność ze zjawiskiem przemocy. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 324556032 lub na stronie internetowej www.kampania16dni.pl (otwórz w nowym oknie)

O Kampanii

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Women’s Global Leadership Institute i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Do udziału w kampanii dołącza co roku ponad 2000 instytucji, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i osoby prywatne w około 180 krajach na całym świecie, których celem jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć, która dotyka w szczególności dziewczyny i kobiety.

Daty nie są przypadkowe

Wybrano dni pomiędzy 25 listopada-Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet, a 10 grudnia-Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet, a naruszaniem praw człowieka i aby podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.

Czemu służy Kampania?

Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni Akcji, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

  • rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
  • wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
  • budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
  • zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
  • wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się, by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,
  • tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.