POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

1,5 mln zł na przebudowę Mszańskiej i Turskiej więcej

Powiat Wodzisławski pozyskał prawie 1,5 mln zł więcej na przebudowę ul. Mszańskiej w Wodzisławiu Śl. i Turskiej w Mszanie. Początkowo inwestycja miała być dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2 mln 790 tys. zł. Ostatecznie okazało się jednak, że zadanie to otrzymało również dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, tyle że o 1 mln 488 tys. zł wyższe niż z FDS. Zarząd Powiatu zdecydował więc o skorzystaniu z drugiej opcji.

Przypomnijmy, że w marcu ubiegłego roku władze Powiatu zgłosiły wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S ul. Mszańska w Wodzisławiu Śląskim i ul. Turska w Mszanie” zarówno do Funduszu Dróg Samorządowych, jak i do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Wszystko po to, by zwiększyć szansę na pozyskanie dodatkowych środków na realizację inwestycji. W lipcu Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach pozytywnie rozpatrzył wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. We wrześniu Powiat ogłosił przetarg na realizację inwestycji, natomiast z końcem listopada podpisano umowę z wykonawcą AUTO-TRANS Asfalty Sp. z o.o. z Gierałtowic, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Kilka tygodni temu okazało się jednak, że wniosek przeszedł pozytywną weryfikację w ramach RPO i otrzymał rekomendacje do dofinansowania w kwocie 4 279 487,67 zł, z czego wkład własny wyniósłby 1 337 216,51 zł. W przypadku FDS wkład własny wynosi 2 822 643,72 zł, czyli jest prawie o 1,5 mln zł większy niż w RPO. Po dokładnych analizach i rozmowach z instytucją zarządzającą, władze Powiatu ostatecznie zdecydowały o zmianie źródła finansowania inwestycji. Decyzja ta pozwala na spore oszczędności, co w dzisiejszej sytuacji napiętych budżetów i konieczności szukania oszczędności jest argumentem najważniejszym.

Przedsięwzięcie obejmuje kompletną modernizację 1,8 km odcinka drogi od skrzyżowania ul. Mszańskiej z Czarnieckiego w Wodzisławiu Śl. do skrzyżowania ul. Turskiej z Skrzyszowską w Mszanie. Remont przewiduje ponadto przebudowę i budowę 1,5 km chodników, 10 miejsc postojowych, budowę i przebudowę 2 zatok autobusowych. Dodatkowo powstanie odwodnienie drogi oraz brakujące oświetlenie jezdni. W ramach robót przygotowawczych i wykończeniowych zaplanowano wzmocnienie skarp nasypu płytami ażurowymi oraz zabezpieczenie sieci gazociągowej, energetycznej i teletechnicznej. Obniżona będzie także niweleta drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Czarnieckiego do posesji nr 1A (na miejscu byłego wiaduktu drogowego).