POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

100 tys. zł dla Powiatu Wodzisławskiego na zakup sprzętu komputerowego dla szkół!

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. pozyskało prawie 100 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego oraz dostępu do sieci Internet dla uczniów szkół ponadpodstawowych naszego powiatu. Środki pochodzą z projektu Zdalna Szkoła finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

foto dzieci przed komputerem

Projekt Zdalna Szkoła to odpowiedź na obecną sytuację szkolnictwa, związaną ze stanem epidemii koronawirusa. Zamknięcie placówek oświatowych na kilka tygodni stworzyło nową rzeczywistość prowadzenia zajęć edukacyjnych – tzw. nauczanie zdalne. Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety nie wszyscy posiadają odpowiedni sprzęt, czy dostęp do Internetu, przez co w niektórych przypadkach realizowanie podstawy programowej było utrudnione.

Od 1 kwietnia wszystkie gminy oraz powiaty mogły wnioskować o sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego, takiego jak laptopy, tablety czy dostęp do Internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu do realizacji zdalnych lekcji. Na ten cel przeznaczono łącznie 186 mln zł. Powiat Wodzisławski otrzymał 99 899,60zł.

W odpowiedzi na potrzeby naszych uczniów, nie zwlekaliśmy w czasie. Dzięki szybkiemu działaniu udało się zakupić sprzęt, który już następnego dnia został przekazany dyrektorom szkół do rozdysponowania!