Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” – II edycja

„Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” – II edycja

Informujemy, że Instytucja Pośrednicząca - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w celu zapewnienia prawidłowej realizacji II edycji projektu systemowego pt. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, określił termin prowadzenia naboru wniosków stypendialnych na rok szk. 2009/2010 w okresie od 07 września do 5 października 2009r.

Jednocześnie do wiadomości Partnerów – (Miast i Powiatów z terenu województwa śląskiego) została przekazana informacja, iż projekt Regulaminu przyznawania stypendiów zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Sejmikowi Województwa Śląskiego w dniu 26-08-2009r. w związku z czym, Partnerzy otrzymają nowy Regulamin (wraz z załącznikami m.in. druk Wniosku o przyznanie stypendium) do stosowania jeszcze przed rozpoczęciem naboru II edycji projektu.

Nowy Regulamin zostanie udostępniony na stronie Starostwa niezwłocznie po jego zatwierdzeniu i przekazaniu do wiadomości Powiatów.