POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Zostań Rodzicem Zastępczym

"Rodzina (...) jest prawdziwym sanktuarium życia (...) miejscem w którym życie może w sposób właściwy być przyjęte i chronione (...). Niezależnie od związków ciała i krwi, prawdziwa miłość ojcowska i macierzyńska gotowa jest przyjąć także dzieci pochodzące z innych rodzin, obdarzając je tym wszystkim, co jest im potrzebne do życia i pełnego rozwoju." Jan Paweł II, Evangelium vitae, 93

Dla większości z nas dzieciństwo jest czasem beztroskiej zabawy i radości. Czas ten, choć tak krótki, jest bardzo ważny w naszym życiu. Poznajemy wtedy świat, uczymy się życia, kształtuje się nasza osobowość. Z tego powodu dzieciństwo powinno być spokojne, szczęśliwe i bezpieczne. Ale czy zawsze tak jest? Niestety, wiele osób wspaniałe dzieciństwo zna jedynie z opowiadań. Dzieci pozbawionych miłości rodzicielskiej nie trzeba długo szukać-wystarczy rozejrzeć się wokoło.

Ciężki bagaż doświadczeń, który otrzymują od swoich rodziców, towarzyszy im przez całe życie. Pomocą w rozwiązaniu problemów dzieci niekochanych i porzuconych jest zdrowe środowisko rodzinne, w którym każde życie jest przyjmowane, akceptowane, obdarzane miłością i szacunkiem, otaczane czcią i troskliwą opieką. Dlatego zwracamy się do Państwa z propozycją zostania rodziną zastępczą.

Rodzicielstwo zastępcze jest bowiem jedną z najpiękniejszych misji, jaką może podjąć każdy człowiek- podzielić się miłością. Przyjąć do własnej rodziny dziecko, ofiarować mu serce, troskę, radość, podarować święta, ciepła atmosferę, spokój i bezpieczeństwo. Wszystkich Państwa, którzy chcecie ofiarować swoje serce i przyjąć do swej rodziny dzieci pozbawione opieki własnych rodziców, zapraszamy do współpracy z pracownikami Sekcji Wsparcia Rodzin w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wałowej 30 ( II piętro), tel. 32 454 71 06.

Wszelkich informacji udzielają pedagodzy Sekcji Wsparcia Rodzin: Pani Agnieszka Michalczuk – Nowak – pedagog i Pani Joanna Krutkiewicz – pedagog: codziennie w godzinach 7.30 – 18.30.