POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Zdobądź bezpłatnie nowy zawód!

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim zaprasza osoby pełnoletnie oraz te, które ukończą 18 lat w tym roku kalendarzowym, do skorzystania ze swojej bogatej, a przede wszystkim BEZPŁATNEJ oferty edukacyjnej.

PCKZiU kształci osoby dorosłe w formach szkolnych i pozaszkolnych, w systemie wieczorowym i zaocznym, również z wykorzystaniem e-learningu i blended-learningu. Oferta kształcenia zawodowego uwzględnia potrzeby lokalnego rynku pracy oraz oczekiwania pracodawców, z którymi placówka utrzymuje ścisłą współpracę.

Oferta placówki skierowana jest do osób pełnoletnich, w tym do uczniów szkół młodzieżowych (liceów, techników, zasadniczych szkół zawodowych), którzy mogą swoją naukę w szkole macierzystej łączyć z uczęszczaniem na kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane przez PCKZiU i tym sposobem zdobywać kolejne kwalifikacje potwierdzone egzaminem zewnętrznym. Takie połączenie szkoły młodzieżowej z kwalifikacyjnym kursem zawodowym, daje znaczne większe szanse znalezienia pracy po ukończeniu szkoły.

Swoją ofertę kształcenia szkoła kieruje do osób, które myślą o:

 • uzyskaniu nowych kwalifikacji zawodowych,
 • zdobyciu nowego zawodu,
 • urozmaiceniu i wzbogaceniu CV
 • rozwoju zawodowym, opartym o rozwój kompetencji i kwalifikacji,
 • zwiększeniu szans przy poszukiwaniu zatrudnienia.

Są jeszcze ostatnie wolne miejsca w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych:

 • A.23 Projektowanie fryzur
 • A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
 • A.36 Prowadzenie rachunkowości
 • A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
 • A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
 • A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji
 • M.11 Eksploatacja złóż podziemnych
 • M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
 • M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających
 • M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
 • E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
 • E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych