POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Zapraszamy na wodzisławski Rynek na spotkanie z Prezydentem RP

W poniedziałek, 9 października, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda na zaproszenie starosty Ireneusza Serwotki odwiedzi nasz powiat. Serdecznie zapraszamy mieszkańców na spotkanie z głową państwa, które odbędzie się na wodzisławskim Rynku ok. godz. 17:00.

Prezydent Andrzej Duda w poniedziałkowe popołudnie złoży wieniec pod pomnikiem Powstańców Śląskich oraz wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą mieszkańców ziemi wodzisławskiej, którzy zginęli  w walce o wolność i niepodległość, a także w obozach koncentracyjnych.

W programie wizyty przewidziane jest też bezpośrednie spotkanie Prezydenta RP z mieszkańcami powiatu na Rynku o godz. 17.00. W imieniu Starosty Wodzisławskiego serdecznie zapraszamy mieszkańców powiatu na to spotkanie i uprzejmie prosimy o przestrzeganie przepisów porządkowych.

Wejścia na Rynek będą znajdować się od strony ul. ks. Konstancji oraz ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Ze względów bezpieczeństwa prosimy o niewnoszenie na spotkanie materiałów niebezpiecznych, jak broń (biała oraz palna), materiały łatwopalne, wybuchowe, wyroby pirotechniczne (petardy, fajerwerki), środki odurzające lub substancje psychotropowe, a także gazu łzawiącego, opakowań szklanych, noży, pilników, kijów basebolowych, ostro zakończonych parasoli oraz innych przedmiotów mogących powodować zagrożenia dla życia uczestników spotkania.

Informujemy, że do udziału w spotkaniu nie będą dopuszczane osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

Przez cały czas trwania wizyty Prezydenta RP w Wodzisławiu Śl. Rynek i okolice będą patrolowane przez Policję i funkcjonariuszy służb porządkowych, którzy uprawnieni są m.in. do przeprowadzenia kontroli uczestników – w tym z wykorzystaniem środków technicznych – poprzez kontrolę dokumentów oraz przeglądanie zawartości odzieży i bagażu danej osoby oraz innych posiadanych przez nią przedmiotów.

Apelujemy, aby podczas spotkania zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, unikać zachowań, które mogą powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa własnego i innych uczestników spotkania, a także stosować się do poleceń służb porządkowych.

Do zobaczenia na wodzisławskim Rynku!