POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Z Koalicją o rodzicielstwie zastępczym

W minionym tygodniu w naszym powiecie przebywali przedstawiciele Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej oraz Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych i Europejskich Wise Europa. Goście spotkali się z przedstawicielami rodzin zastępczych, a także reprezentantami instytucji pomocy. Cel był jeden: przygotowanie zmian w systemie pieczy zastępczej, tak, aby jak najwięcej dzieci z domów dziecka i podobnych placówek mogło znaleźć się w rodzinnej opiece zastępczej.

Przedstawiciele obu instytucji przebywali w powiecie wodzisławskim dwa dni. Pierwszego dnia Janusz Gulip z Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej przeprowadził grupowy wywiad z przedstawicielami rodzin zastępczych na temat potrzeb, problemów i zasobów pieczy zastępczej w Powiecie Wodzisławskim.

Kolejnego dnia goście zaprezentowali narzędzie do badania przebiegu przekształcania pieczy zastępczej w formy rodzinne. W spotkaniu wzięła udział m.in. odpowiedzialna za powiatową pomoc społeczną członkini zarządu Janiny Chlebik-Turek, kierownictwo PCPR oraz przedstawiciele jednostek pomocy społecznej z terenu całego powiatu. Dyskutowano ponadto na temat barier w funkcjonowaniu rodzin zastępczych.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pt. „Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji  procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach”.