POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Strona startowa Ogłoszenia

Wyciąg z ogłoszenia starosty

Starosta Wodzisławski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej informuje o IV przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej na terenie miasta Wodzisław Śl., będącej własnością Skarbu Państwa.

  1. Oznaczenie nieruchomości: – działka numer 591/8 o pow. 0,1263ha, karta mapy 3, obręb Wilchwy,  zapisana na rzecz Skarbu Państwa w księdze wieczystej GL1W/00069108/9.
  2. Przedmiotem przetargu pisemnego nieograniczonego jest prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjnym o powierzchni użytkowej 1.872,00 m2 i kubaturze 6 739,00 m 3, położonej w miejscowości Wodzisław Śląski os. 1 Maja 16 A.
  3. Cena wywoławcza: 600.000,00 zł (słownie:  sześćset tysięcy złotych  00/100), sprzedaż zwolniona  z podatku  VAT.
  4. Termin i miejsce przetargu: 19 maj 2017 r. godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. ul. Bogumińska 2, pokój nr 201  (II piętro).
  5. Wysokość wadium: 60.000,00 zł ( słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 ); termin wpłaty wadium: 15 maj 2017 r.
  6. Miejsce wywieszenia i    publikacji     ogłoszenia:      strona      internetowa    Starostwa www.powiatwodzislawski.pl; (ogłoszenia) i www.bip.powiatwodzislawski.pl (w zakładce komunikaty, ogłoszenia, obwieszczenia) oraz tablica ogłoszeń w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. ul. Bogumińska 2  i  Urzędu Miasta  w Wodzisławiu  Śl.
  7. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1400 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 2, II piętro, pokój nr 201 lub telefonicznie pod nr (32) 4539759.