POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Wodzisławski DPS ma nową windę

Z końcem roku Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Wodzisławiu Śl.-Jedłowniku wzbogacił się o nową windę dla osób niepełnosprawnych.

Dobudowa windy do istniejącego zabytkowego budynku była możliwa dzięki wsparciu pozyskanemu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jak podkreśla dyrektor placówki s. Zuzanna Modelska, inwestycja była bardzo potrzebna. – Zainstalowanie windy w naszym DPS było inwestycją od dawna oczekiwaną i niezwykle potrzebną. Przyczyniło się ono do pełnego zlikwidowania barier architektonicznych w naszym DPS – podkreśla siostra.

Nowa winda pozwala na szybsze przemieszczenia się osób niepełnosprawnych, którym łatwej jest pokonać bariery architektoniczne, ułatwia pracę personelu oraz służb medycznych, a także daje możliwość pełniejszego korzystania z integracji społecznej w ramach terapii zajęciowej, która od tej pory jest dłuższa i pełniejsza.

Całkowity koszt zadania wyniósł 224 295,97 zł, w tym dofinansowanie z PFRON w kwocie 112 147,98 zł. – Otrzymanie dotacji z PFRON pozwoliło nam na przeznaczenie większych środków własnych na inne konieczne prace na terenie domu takie jak: malowanie pokoi, drobne remonty, zakup nowych mebli czy prace porządkowe w parku wokół placówki – podkreśla siostra dyrektor.

„Oficjalne” uruchomienie oraz poświęcenie nowej windy odbyło się tuż przed Bożym Narodzeniem. W spotkaniu wzięła udział m.in. odpowiedzialna za powiatową pomoc społeczną Janina Chlebik-Turek, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu rady powiatu Andrzej Kania, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. Irena Obiegły oraz ks. prob. Eugeniusz Króliczek.