POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Uwaga na telefonicznych naciągaczy!

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Wodzisławiu Śl. ostrzega, szczególnie osoby starsze i posiadające tzw. telefon stacjonarny, przed nieuczciwymi praktykami niektórych firm telekomunikacyjnych. W ostatnim okresie do jego biura zgłasza się po kilka osób dziennie proszących o pomoc w walce z telefonicznymi naciągaczami.

Nieuczciwi sprzedawcy (zwłaszcza jedna z firm), podszywając się za dotychczasowych operatorów telefonicznych, wprowadzają w błąd i nakłaniają do zawarcia nowej umowy o usługi telekomunikacyjne. W rezultacie, niczego nie podejrzewający klient (często myślący, że rozmawia z konsultantem dotychczasowego operatora) zmuszony jest opłacać dwa rachunki telefoniczne lub zapłacić wysoką karę umowną za zerwanie umowy.

Z tego powodu przypominamy, że od zawarcia umowy na odległość (np. przez telefon) lub poza lokalem przedsiębiorstwa (np. u akwizytora), klient ma prawo odstąpić w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, przesyłając pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres firmy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Ważne jest, by kopię pisma zachować dla siebie.

Apelujemy, by przed podpisaniem jakiegokolwiek dokumentu, zachować szczególną ostrożność i sprawdzić docelowego operatora!

Natomiast jeżeli już doszło do podpisania jakichś dokumentów budzących wątpliwości prosimy o niezwłoczny kontakt z biurem Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Wodzisławiu Śląskim bądź z Urzędem Komunikacji Elektronicznej.

  • Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Wodzisławiu Śl.:
    Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. ul. Pszowska 92a (III piętro, pok. 326), tel. (32) 453-99-62, e-mail: prk@powiatwodzislawski.pl. Biuro czynne jest w poniedziałki i wtorki w godz. 9.00-15.00, a czwartki w godz. 9.00-16.30
  • Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej  w Siemianowicach Śląskich:
    41-106 Siemianowice Śląskie, ul. Walerego Wróblewskiego 75, tel. 32 220 75 75, e-mail: siemianowiceslaskie@uke.gov.pl.

Co ważne, prośby o pomoc UKE nie trzeba zgłaszać osobiście w delegaturze, lecz można zgłaszać je elektronicznie za pomocą formularza dostępnego na stronie https://www.uke.gov.pl/kontakt/