POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Trwa nabór wniosków do programu „Aktywny Samorząd”

Przypominamy, że jeszcze tylko do 30 sierpnia trwa nabór wniosków osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu wodzisławskiego o dofinansowanie większości form wsparcia w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, który finansowany jest ze środków PFRON.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W 2017 roku można uzyskać pomoc finansową w następujących formach wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • Zadanie 2– dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

W ramach Modułu I wnioski będą przyjmowane do 30 sierpnia 2017 roku.

W ramach Modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym) wnioski są przyjmowane do 10 października 2017 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018)

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” można pobrać i złożyć w Sekcji Rehabilitacji Społecznej, Projektów oraz Wsparcia Uchodźców, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląski przy ul. Wałowej 30, pokój 14. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu /32/ 454 71 06 wew. 33 lub 34 oraz na stronie internetowej www.pcpr-wodzislaw.pl (zakładka „Aktywny samorząd”).