POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Strona startowa Czas wolny

Gorzyce: To je nasze – folklorem malowane

Gminne Centrum Kultury w Gorzycach zachęca do udziału w imprezach organizowanych w ramach projektu pod tytułem „To je nasze – folklorem malowane – współpraca organizacji społecznych gminy Gorzyce i Lutynia Dolna”. Najbliższe wydarzenie - wyplatanie wianków świętojańskich - już 14 czerwca w Szkole Podstawowej i Przedszkolu z Polskim Językiem Nauczania w Lutyni Dolnej.

Od 15.05.2017r do 12.01.2018r  Gminne Centrum Kultury w Gorzycach realizuje projekt dofinansowany z programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska pod tytułem „To je nasze – folklorem malowane – współpraca organizacji społecznych gminy Gorzyce i Lutynia Dolna”.

Projekt ma na celu zwiększenie intensywności współpracy społeczności w regionie przygranicznym. Dzięki projektowi powstanie silna grupa animatorów po obu stronach granicy pod nazwą „ZGRANI”, dążąca do wzmocnienia współpracy, lepszego poznania tradycji, tworzenia nowych możliwości integracji i wzajemnego wspierania się. Podczas realizacji projektu zostaną zorganizowane wspólne przedsięwzięcia w gminie Gorzyce i Lutynia Dolna.