POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Strona startowa Aktualności i wydarzenia, Galeria zdjęć

Rydułtowska szkoła z odznaką PCK

27 listopada w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach odbyła się uroczystość z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa. W jej trakcie szkoła oraz jej dyrektor zostali odznaczeni Odznaką Honorową PCK III stopnia za wieloletnią działalność i zasługi dla honorowego krwiodawstwa.

Akademia rozpoczęła się hymnem krwiodawców pt. „Dobro i pokój” oraz wprowadzeniem pocztu sztandarowego. Potem uczniowie przedstawili krótki program artystyczny, przeplatany wierszami oraz piosenkami i scenką kabaretową. W uroczystości oprócz reprezentantów organizacji honorowych dawców krwi wzięła udział m.in. Danuta Maćkowska, członkini zarządu powiatu, sekretarz miasta Rydułtowy Krzysztof Jędrośka, a także wieloletni opiekunowie szkolnego koła HDK: Sławomira Szuman i Henryk Wilk.

W trakcie akademii pasowano na krwiodawców kolejnych 19 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Dokonał tego Adam Porwoł, prezes klubu HDK w Pszowie. Wręczono też odznaczenia. Odznaką Honorową PCK III stopnia wyróżniono m.in. szkołę oraz jej dyrektora Jacka Stebla.

Wielu gości w swoich przemówieniach dziękowało licznie uczestniczącej w spotkaniu młodzieży za kontynuowanie tradycji honorowego krwiodawstwa. Przede wszystkim zaś za dar własnej krwi. Przypominali bowiem – zgodnie z tytułem uroczystości – że nie trzeba być lekarzem, by ratować życie. Wystarczy oddać krew.