POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Strona startowa Projekty UE i inne

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Od 1 kwietnia 2016 r. organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa społeczne oraz osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mogą korzystać z pomocy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego (OWES), który mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.

OWES

W Ośrodku można uzyskać informacje dotyczące: tworzenia podmiotów ekonomii społecznej, prowadzenia statutowej działalności odpłatnej oraz działalności gospodarczej, możliwości pozyskiwania środków na działalność, zmieniających się przepisów prawa itp. Z jego usług mogą korzystać osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne, jak spółdzielnie socjalne, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej itp.
Wszystkie usługi świadczone w ramach OWES są bezpłatne!

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl.  przy ul. Pszowskiej 92a-pokój 324 (III piętro), pokój 324 lub 305. Kontakt: Krzysztof Piechaczek, tel. 32 453 99 83, e-mail: owes@powiatwodzislawski.pl lub Barbara Jasińska-Musik, tel. 32 412 09 43e-mail: barbara.musik@powiatwodzislawski.pl.

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” dofinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Poddziałania 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej.