POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Strona startowa Prezentacja powiatu

Współpraca z zagranicą

Współpraca zagraniczna Powiatu Wodzisławskiego

Powiat Wodzisławski, mając na uwadze integrację lokalną i międzynarodową, skutecznie nawiązuje kontakty zagraniczne. Współpraca z instytucjami zagranicznymi traktowana jest, jako jeden z instrumentów kreowania harmonijnego rozwoju społeczno-politycznego, kulturalnego oraz gospodarczego.

Działania w tym zakresie są realizowane w oparciu o Strategię Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego na lata 2015 – 2025, która w obszarze „Społeczeństwo i Infrastruktura Społeczna” wyznacza cel strategiczny – Rozwój współpracy regionalnej i międzynarodowej.

Współpraca zagraniczna prowadzona jest w oparciu o następujące dokumenty:

– umowa o partnerstwie między Powiatem Wodzisławskim (Rzeczpospolita Polska) i Powiatem Recklinghausen (Republika Federalna Niemiec) z dnia 2 lipca 2001 r.;

– trójstronna umowa o współpracy między Powiatami: Wodzisławskim (Rzeczpospolita Polska), Recklinghausen (Republika Federalna Niemiec) i Sörmland (Królestwo Szwecji) z dnia 22 czerwca 2010 r. – Załącznik nr 1, Załącznik nr 2 ;
* uchwała Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie trójstronnej umowy