POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Strona startowa Aktualności i wydarzenia, Czas wolny

Powiatowe Manewry Pierwszej Pomocy

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim oraz I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim zapraszają uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w II Powiatowych Manewrach Pierwszej Pomocy, które odbędą się 1 czerwca 2017 r. w Rodzinnym Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza”.

Celem Manewrów jest poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa, wyposażenie uczniów w praktyczne umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i zachowania się w sytuacjach kryzysowych, zagrażających bezpieczeństwu, a także zapoznanie młodzieży ze strukturami organizacyjnymi jednostek Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowia i ratownictwa medycznego.

Manewry mają charakter wyłącznie szkoleniowy i nie przewiduje  się  tworzenia klasyfikacji zespołów, jak i przyznawania ocen po wykonanych zadaniach!!!

Za przygotowanie, przeprowadzenie i nadzór merytoryczny nad zadaniami ćwiczebnymi odpowiadają instruktorzy z ramienia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim. Dla wszystkich drużyn (zespołów ratowniczych) przewiduje się wykonanie ośmiu zadań praktycznych.

Udział w Manewrach jest nieodpłatny.

Karta zgłoszeniowa oraz Regulamin II Powiatowych Manewrów Pierwszej Pomocy dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych są zamieszczone do pobrania na stronie internetowej I LO im.14 Pułku Powstańców Śl. w Wodzisławiu Śl.  www.lo1-wodzislaw.pl oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. www.straz.wodzislaw.pl

Kartę zgłoszenia należy przesyłać w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śl. w Wodzisławiu Śl. s@lo1-wodzislaw.pl lub w formie pisemnej w sekretariacie szkoły w terminie do 24 maja 2017 r. 

II Powiatowe Manewry Pierwszej Pomocy zostały objęte patronatem honorowym przez senatora Rzeczpospolitej Polskiej Adama Gawędę, Starostę Wodzisławskiego Ireneusza Serwotkę oraz Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego Mieczysława Kiecę.