POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Poprawa sytuacji w wydziale komunikacji

Choć Cepik ciągle nie działa dobrze, to podjęte przez starostwo starania w celu zminimalizowania uciążliwości przynoszą zamierzone skutki. Kolejki znacznie się skróciły, a osoby chcące zarejestrować samochód, nie muszą pojawiać się w urzędzie we wczesnych godzinach porannych.

Pod koniec 2017 roku Ministerstwo Cyfryzacji wdrożyło nową wersję Cepik 2.0. Od początku system sprawiał problemy. Przed instalacją nowego programu obsługa klientów w wodzisławskim wydziale komunikacji i transportu odbywała się na bieżąco, po uruchomieniu nowej wersji jej czas znacznie wydłużył się. Na początku listopada rejestrowano ok. 100 pojazdów dziennie i wykonywano 150-200 innych operacji związanych z obsługą pojazdów (wpisy dotyczące zmian danych w dowodach, wyrejestrowanie pojazdu, wydanie dowodu po zatrzymaniu przez policję itp.). Po zainstalowaniu nowej wersji Cepiku wydajność obsługi spadła o około 30 %.  W niektóre dni awarie systemu uniemożliwiały wprowadzanie danych. Te problemy pogłębił jeszcze okres świąteczny. Koniec roku jest czasem wzmożonych wizyt w wydziale komunikacji związany z promocjami, wyprzedażą rocznika, ale także zwiększonym napływem pojazdów z zagranicy. Tworzyły się ogromne kolejki, telefonicznie lub przez stronę internetową można było umówić się aż za 10 dni. Klienci czekali po kilka godzin na rejestrację albo odchodzili z kwitkiem.  Jak donosiły ogólnopolskie media, sytuacja taka nie była ewenementem – w całym kraju było bardzo źle, szczególnie w dużych urzędach w Warszawie, w Katowicach czy Rybniku.

Obecnie w wodzisławskim starostwie sytuacja się stabilizuje. Dla części pojazdów wciąż nie można zamówić dowodu rejestracyjnego. Są to jednak w jednostkowe przypadki. Wtedy urząd po upływie terminów przewidzianych przepisami (po 44 dniach od złożenia wniosku) kończy postępowanie administracyjne wydając decyzję o rejestracji pojazdu i zaopatruje właściciela pojazdu w pisemną informację o braku możliwości wydania dowodu rejestracyjnego. Na bieżąco monitorowane są zmiany w oprogramowaniu, prowadzone monity telefonicznie i poprzez system wsparcia tzw. Help Desk – podejmując codziennie próby zamówienia dokumentu. Poprawa sytuacji jest jednak, przede wszystkim, wynikiem podjętych przez Starostę Wodzisławskiego decyzji o wsparciu wydziału. Wydłużeniu uległy godziny pracy. Urzędnicy przez dwa tygodnie pracowali w godzinach nadliczbowych. Ponadto wstrzymano wszelkie urlopy i zwiększono obsadę stanowisk. Działania te przyniosły efekt i obecnie wszyscy klienci zgłaszający się w wydziale w danym dniu zostają obsłużeni. Czas oczekiwania nie przekracza 2 godz. a na tych którzy wolą się umówić na wizytę czekają jeszcze wolne miejsca, na przykład w piątek 16.02.