POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Podpisanie umowy na przebudowę ul. Radlińskiej w Wodzisławiu Śl.

W imieniu Powiatu umowę podpisał członek zarządu powiatu Leszek Bizoń.

Inwestycja będzie polegała na wymianie nawierzchni,  przebudowie chodnika i zatok autobusowych.

Wykonawcą prac jest wyłonione w przetargu konsorcjum firm Zakład Betoniarski S.C. Renata Kłosek, Danuta Porwoł. Wartość przedsięwzięcia to 0,55 mln zł. Prace zostaną rozpoczęte 15 czerwca.

Dołożone zostaną wszelkie starania aby prace na ul. Radlińskiej były skorelowane z pracami wykonywanymi na ul. Matuszczyka w taki sposób, aby uciążliwości wynikające z realizacji zadania w jak najmniejszym stopniu powodowały utrudnienia dla uczestników ruchu drogowego. niemniej jednak ze względu na ograniczenia czasowe oraz kumulację robót utrudnienia w ruchu są nieuniknione.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 sierpnia.