POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Strona startowa Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Przedmiot konsultacji: projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wodzisławskiego dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI I PROJEKT UCHWAŁY – POBIERZ (PDF 2,26 MB)