POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Strona startowa Ogłoszenia

Oferta na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: „Rodzinny Dzień Sportu”

W związku ze złożeniem przez Klub Sportowy „Gosław” Jedłownik  oferty na realizację zadania publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  na zadanie pn.: „Rodzinny Dzień Sportu” zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informujemy, iż Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na swoim posiedzeniu w dniu 17 maja 2017 r. uznał celowość realizacji zadania publicznego. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy oferta zostaje zamieszczona na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Każdy – w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

POBIERZ (PDF 182 KB)