POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Strona startowa Aktualności i wydarzenia

O godności seniorów w domu pomocy społecznej

We wtorek, 16 maja, odbyła się w Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach konferencja poświęcona godności osób starszych przebywających w placówkach opiekuńczych.

W wydarzeniu wziął udział m.in. wicewojewoda Jan Chrząszcz, a także starosta Ireneusz Serwotka, który jako gospodarz powiatu przywitał przybyłych gości – wśród nich kilkudziesięciu dyrektorów powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów pomocy społecznej i ośrodków pomocy społecznej z całego regionu, a także wicestarostę powiatu częstochowskiego Henryka Kasiurę. W konferencji uczestniczyła również odpowiedzialna za powiatową pomoc społeczną członkini zarządu powiatu Janina Chlebik-Turek.

Podczas spotkania prezentacje poświęcone szeroko pojętej polityce senioralnej, a także konkretnym działaniom podejmowanym przez placówki świadczące usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające osoby starsze i niepełnosprawne wygłosiły m.in. Irena Obiegły, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, Maria Janeta, wicedyrektor DPS w Gorzycach, a także Ewa Niewiara – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. O etycznych aspektach troski i wsparcia seniorów mówił z kolei dr hab. Marek Rembierz z Uniwersytetu Śląskiego.