POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Noworoczne spotkanie Konwentu Miast i Gmin Powiatu Wodzisławskiego

Pierwsze w tym roku spotkanie Konwentu Miast i Gmin Powiatu Wodzisławskiego odbyło się 4 stycznia.

Noworoczny charakter wspólnych obrad włodarzy miast i gmin powiatu wodzisławskiego podkreślił występ uczniów wodzisławskiej szkoły muzycznej.

Oprócz stałego składu włodarzy miast i gmin powiatu wśród obecnych na konwencie znaleźli się również zaproszeni  parlamentarzyści, przewodniczący rad miast i gmin, w tym również przewodniczący rady powiatu Eugeniusz Wala wraz z zastępcami, członkowie zarządu powiatu, służby mundurowe, szefowie wielu instytucji działających na terenie powiatu, w tym Urzędu Skarbowego i ZUS, przedstawiciele duchowieństwa, dyrekcja powiatowych szpitali i przedstawiciel Sejmiku Województwa Śląskiego.

Głównym tematem obrad było podsumowanie roku 2017. Starosta wodzisławski Ireneusz Serwotka szeroko przedstawił najważniejsze inwestycje realizowane przez powiat w 2017 r., w tym m.in. w zakresie budowy i remontów dróg, działań oświatowych, termomodernizacji i  unowocześnień w placówkach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, a także zdał relację z realizowanych programów, w tym prowadzonych z wykorzystaniem środków zewnętrznych.

Starosta szczególnie podkreślał zmiany w powiatowej służbie zdrowia,  otwarcie Bloku Operacyjnego z zaangażowaniem ponad 5,5 mln złotych ze środków powiatu i pozyskanie dotacji z budżetu państwa na zakup sprzętu medycznego. Łącznie ze środkami Powiatu i wkładem własnym szpitala udało się zakupić sprzęt za około 900 tys. zł.

Starosta podziękował wszystkim, którzy wspierali powiatowe inwestycje i prosił o dalsze wsparcie w roku 2018 r.