POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Są jeszcze pieniądze na zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy osób niepełnosprawnych

Nabór wniosków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim informuje pracodawców, iż posiada jeszcze środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 175 000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy osobom niepełnosprawnym. Pracodawcy mogą otrzymać z tego tytułu dofinansowanie o wartości do piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Urząd będzie rozpatrywał wnioski złożone do 6 września do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na realizację powyższego zadania. Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w pok. 220 lub pod numerem telefonu 32 459-29-55 oraz 32 459-29-56.