POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Na sesji o środowisku, kulturze i sporcie

Ochrona środowiska na terenie powiatu wodzisławskiego i informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu wodzisławskiego, była jednym z głównych tematów XXXIV Sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego, która odbyła się 30 listopada.

Informacje o stanie środowiska przekazał w imieniu Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w formie prezentacji naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska Andrzej Szczygieł. Jak wynikało z jego informacji, nadal jednym z największych zagrożeń na terenie województwa śląskiego i samego powiatu wodzisławskiego są przekroczone normy zanieczyszczeń powietrza związane z tzw. „niską emisją”. Jednym z działań mających doprowadzić do poprawy jakości powietrza ma być przyjęta przez Sejmik Województwa Śląskiego  7 kwietnia 2017 roku, tzw. „uchwała antysmogowa”.

Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu wodzisławskiego zawiera również inne dane dotyczące środowiska, w tym m.in. o stanie wód na terenie naszego powiatu. Pełna treść opracowania WIOŚ w Katowicach jest do pobrania – TUTAJ (PDF 6,5 MB)

Na listopadowej sesji przekazana została także informacja o realizacji zadań Powiatu Wodzisławskiego z zakresu kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki. Działalność kulturalna i sportowa prowadzona przez Powiat Wodzisławski wynika z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. W zakresie kultury działania realizowane są na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach. W zakresie sportu działania prowadzone są głównie w oparciu o ustawę z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie.

Pełna treść opracowania jest do pobrania – TUTAJ (PDF 1,8 MB)