POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Kręci mnie bezpieczeństwo… w wakacje

Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim przeprowadzili działania profilaktyczno - edukacyjne w ramach letniej akcji oświatowo- zdrowotnej „Kręci mnie bezpieczeństwo…w wakacje”.

W ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo…w wakacje” pracownicy Oświaty Zdrowotnej PSSE w Wodzisławiu Śląskim przeprowadzili prelekcje w Świetlicy Środowiskowej „Koliba” w Radlinie na temat bezpiecznych zachowań w czasie wakacji letnich oraz zorganizowali stanowisko profilaktyczno – informacyjne na kąpielisku „Balaton”, gdzie można było uzyskać poradnictwo metodyczne z szeroko rozumianej profilaktyki w tym: zdrowotnych skutków nadmiernego korzystania z promieniowania UV, chorób zakaźnych, dopalaczy i innych środków psychoaktywnych oraz szczepień ochronnych. Przeprowadzono również dystrybucję materiałów oświatowo – zdrowotnych na temat szczepień ochronnych, dopalaczy, profilaktyki HIV/AIDS.

Zainteresowani mogli przymierzyć alkogogle i narkogogle i zobaczyć rzeczywistość oczami osób będących pod wpływem środków psychoaktywnych. Akcja miała na celu zwrócić uwagę na bezpieczne spędzanie czasu wolego w okresie wakacyjnym.