POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Strona startowa Ogłoszenia

Konsultacje z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi

Starosta Wodzisławski i Zarząd Powiatu zachęcają mieszkańców oraz organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach nad projektem uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

 1. Przedmiot konsultacji:
 • Projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
 1. Formy konsultacji:
 • Wyrażenie opinii skierowanej na piśmie do komórki odpowiedzialnej za konsultacje (opinia powinna zostać podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania organizacji) – dotyczy organizacji pozarządowych
 • Wymiana opinii za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na adres: zdrowie@powiatwodzislawski.pl – dotyczy konsultacji z mieszkańcami
 1. Termin konsultacji:
 • Od dnia 1 lutego 2018r. do dnia 15 lutego 2018r.
 1. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
 • Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Pszowska 92 a, 44-300 Wodzisław Śląski

Do pobrania:

 • Projekt uchwały będący przedmiotem konsultacji – POBIERZ (PDF 139KB)
 • Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami – POBIERZ (PDF 542KB)
 • Ogłoszenie starosty o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi – POBIERZ (PDF 322KB)