POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Strona startowa Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu

  1.  Przedmiot konsultacji: Projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski, za ich osiągnięcia zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
  2.  Forma konsultacji: Konsultacje przeprowadzone będą w formie forum wymiany opinii prowadzonego za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji. Opinie można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oswiata@powiatwodzislawski.pl
  3. Termin konsultacji: od dnia 6 lipca 2017 roku do dnia 20 lipca 2017 roku.

POBIERZ (PDF 640KB)