POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Strona startowa Czas wolny

Konkurs: Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) ogłosił XV jubileuszową edycję Ogólnokrajowego Konkursu „BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE”.

Celem inicjatywy jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Udział w konkursie mogą brać osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli), które wypełnią formularz zgłoszeniowy i przekażą go w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2017 roku do najbliższej Placówki Terenowej lub Oddziału Regionalnego Kasy.

Do pobrania: