POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Kolejne nowoczesne pracownie w powiatowych szkołach

Już wkrótce sześć szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Wodzisławski wzbogaci się o nowoczesne pracownie do prowadzenia zajęć zawodowych w kierunkach oczekiwanych przez rynek pracy. Wszystko dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. z unijnych środków.

Projekt „Nowoczesne pracownie – skutecznym nauczaniem zawodowym w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego” ma wartość ponad 3 mln zł, z czego unijne dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 to 2,6 mln zł. Jego celem jest zwiększenie stopnia dostosowania kompetencji absolwentów szkół zawodowych powiatu wodzisławskiego do oczekiwań rynku pracy.

W ramach projektu powstanie w sumie 21 pracowni i laboratoriów szkolnych z pełnym wyposażeniem. W Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim powstanie pracownia urządzeń techniki komputerowej, pracownia lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych, pracownia aplikacji internetowych oraz pracownia elektrotechniki i elektroniki. W Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim – pracownia organizowania i prowadzenia sprzedaży, pracownia hotelarska, pracownia techniki biurowej, pracownia obsługi gości, pracownia obsługi turystycznej. Z kolei w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim – pracownia badań środowiska, pracownia chłodnictwa i klimatyzacji,, pracownia eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych, pracownia instrumentalna i pomiarów technicznych, pracownia technologii, pracownia rysunku technicznego.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach wzbogaci się o pracownię do rejestracji obrazu i ciemnię fotograficzną, a także o pracownię obsługi gości, a Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radlinie o pracownię elektrotechniki i elektroniki oraz pracownię rysunku technicznego. Z kolei w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie powstanie pracownia komputerowych technik multimedialnych oraz pracownia diagnostyki samochodowej.

Aktualnie zakończyły się postępowania przetargowe na wybór wykonawców w zakresie robót budowlanych w 5 placówkach: Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, Zasadniczej Szkole Zawodowej w Radlinie, Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach Zespół Szkół Ekonomicznych im. O. Langego w Wodzisławiu Śląskim jest jeszcze w trakcie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.

Zgodnie z planami roboty budowlane w szkołach mają się zakończyć do początku października 2017 r. Po tym czasie do wyremontowanych klas trafi wyposażenie, na których dostawę Powiat właśnie rozpoczął ogłaszanie przetargów.