POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Strona startowa Ogłoszenia

„Internet w każdym domu”. Informacja o wyborze wykonawcy

Informacja o wyborze Wykonawcy na świadczenie usługi dostępu do Internetu dla beneficjentów ostatecznych i punktów koordynacyjnych w ramach trwałości projektu „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” oraz świadczenie usługi serwisowania sprzętu komputerowego dostarczonego w ramach ww. projektu

Zamówienie na świadczenie usługi dostępu do Internetu dla beneficjentów ostatecznych i punktów koordynacyjnych w ramach trwałości projektu „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” oraz świadczenie usługi serwisowania sprzętu komputerowego dostarczonego w ramach ww. projektu (Rozeznanie rynku / Zapytanie ofertowe z dnia 31.08.2017 r.), współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zostanie udzielone:

Leon Internet Sp. z o.o, ul. Kilińskiego 33 D, 44-200 Rybnik

Firma ta przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową.