POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Akcja „Zima”

787 ton soli workowanej oraz 228 ton piasku – to zapasy przygotowane przez Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Syryni na tegoroczną zimę.

Podczas akcji „Zima” na terenie siedziby PZD przez całą dobę czynny jest ośrodek dyspozycyjny, w którym służby na bieżąco prowadzą obserwację warunków atmosferycznych. Do dyspozycji służb jest 5 opłużonych piaskarko – solarek, 5 samochodów opłużonych uruchamianych w przypadku wystąpienia bardzo obfitych opadów śniegu i trudnych warunków na drogach, ciągnik rolniczy wraz z pługiem oraz posypywarką, 2 koparko– ładowarki oraz wytwornica solanki. Co ważne, samochody ciężarowe oraz ciągnik wyposażone są w system GPS, który pozwala zlokalizować pojazd na e-mapie i monitorować jego pracę.

Sieć dróg podzielona została na sześć rejonów.  (SPRAWDŹ WYKAZ REJONÓW –  POBIERZ) Pierwszy o długości 34,48 km oraz trzeci o długości 37,45 km obsługiwany będzie przez firmę A&M PRD Kuhn opłużonymi piaskarko – solarkami oraz samochodami ciężarowymi z pługiem. Drugi rejon o długości 35,91 km oraz czwarty o długości 32,93 km obsługiwać będzie firma PATI TRANS za pomocą opłużonych piaskarko– solarek oraz samochodów ciężarowych z pługiem. Do odśnieżania rejonów piątego (14,67 km) oraz szóstego (33,87 km) wykorzystywany będzie sprzęt własny Powiatowego Zarządu Dróg. W granicach administracyjnych Radlina drogi powiatowe o długości 15,72 km oraz chodniki zgodnie z podpisanym porozumieniem utrzymywane będą przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Radlinie. Dokonano też podziału utrzymania chodników na cztery rejony. Pierwsze trzy utrzymywane będą przez wyłonioną w drodze przetargu firmę A&M PRD Kuhn. Rejon czwarty, obejmujący ciągi piesze na terenie miasta Pszów, pozostaje w utrzymaniu sił własnych PZD. Natomiast utrzymanie chodników na terenie Radlina, Rydułtów, Marklowic i Mszany zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie letniego i zimowego utrzymania nawierzchni chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej pozostaje w gestii gmin.

Na drogach powiatowych obowiązują dwa standardy zimowego utrzymania, które określają zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi. Zaliczamy do nich standard II – jezdnia odśnieżona, a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości. Oznacza to, że po ustaniu opadów luźny śnieg ma być usunięty do 4 godzin, błoto pośniegowe do 6 godzin, natomiast gołoledź powinna być zlikwidowana do 3 godzin, a śliskość pośniegowa do 4 godzin. Z kolei do standardu IV zaliczamy jezdnię odśnieżoną na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. W praktyce oznacza to, że po ustaniu opadów luźny śnieg ma być usunięty do 8 godzin, gołoledź powinna być zlikwidowana do 8 godzin, a śliskość pośniegowa do 10 godzin.

W czasie trwania akcji wszelkie interwencje dotyczące odśnieżania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu wodzisławskiego można zgłaszać do dyżurnego akcji zima pod niżej podane numery kontaktowe:
• tel. stacjonarny (całodobowo,7 dni w tygodniu): 32 451-74-15, 32 451-76-07 wew. 25,
• tel. komórkowy (całodobowo, 7 dni w tygodniu): 515-509-955