POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Dyplom Marszałka Województwa dla szefa wodzisławskiego koła PTTK

Bogusław Gojny, prezes Koła Miejskiego PTTK w Wodzisławiu Śl., na wniosek starosty Ireneusza Serwotki został odznaczony przez władze województwa „Dyplomem Marszałka Województwa Śląskiego za Zasługi dla Rozwoju Turystyki 2017”.

Laureat urodził się i mieszka w Rydułtowach. Od 35 lat jest członkiem PTTK, gdzie przez cały okres przynależności organizacyjnej brał czynny udział w życiu Koła „Gronie” przy KWK „Marcel” w Radlinie. Po przejściu na emeryturę został wybrany do władz koła jako wiceprezes, a później do władz Oddziału jako Sekretarz Zarządu Oddziału (2013-2017). Jest Przodownikiem Turystyki Górskiej PTTK, Instruktorem Ochrony Przyrody PTTK oraz Przodownikiem Turystyki Pieszej PTTK.

W październiku 2013 r. pan Bogusław został wybrany na stanowisko Prezesa Koła Miejskiego PTTK w Wodzisławiu Śl. Jest Przewodniczącym Komisji Ochrony Przyrody Zarządu Oddziału PTTK w Wodzisławiu Śl. oraz wiceprzewodniczącym Komisji Turystyki Pieszej i Krajoznawstwa Zarządu Oddziału PTTK w Wodzisławiu Śl.

Jego aktywność w organizowaniu wycieczek, zwłaszcza w góry, spowodowała lawinowy przyrost liczby członków Koła. W 2013 było ich 56 członków, a w 2017 już 150. Wspólnie z PTTK zorganizował w 2014 roku 26 imprez turystycznych, w 2015 roku – 31, w 2016 roku – 30, do końca sierpnia 2017 roku – 20 imprez turystycznych na terenie całego województwa śląskiego i poza nim.

W latach 2011-2013 Bogusław Gojny współorganizował „Rajd po Ziemi Gołężyców”. Natomiast w latach 2014 i 2015 organizował i pełnił funkcję komandora „Rajdu po Ziemi Gołężyców”.

Pan Bogusław swoją postawą  rozbudza i pogłębia zamiłowanie krajoznawcze oraz umiejętności turystyczne, szerzy kulturę turystyki z wykorzystaniem poznawczych, wypoczynkowych i zdrowotnych walorów wędrowania. Jest wyróżniającym się działaczem społecznym, perfekcyjnie przygotowującym i organizującym wiele imprez, w tym rajdy dla dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego.