POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Strona startowa Dla turysty

Ścieżki rowerowe w powiecie wodzisławskim

Powiat wodzisławski to idealne miejsce dla turystyki rowerowej. Bardzo urozmaicona rzeźba terenu, piękne widoki doliny Odry, spora liczba atrakcji kulturowych – wszystko to sprawia, że ziemię wodzisławską najlepiej poznawać z rowerowego siodełka.

W powiecie funkcjonuje kilkadziesiąt kilometrów tras rowerowych i ścieżek, a także szlaków turystycznych, które poprowadzono w taki sposób, by można było bez większych problemów zobaczyć najciekawsze miejsca ziemi wodzisławskiej.Wszystkie je zebrano w jednym miejscu i wydano na stronach mapy turystyczno-rowerowej (do pobrania poniżej).

Do najważniejszych tras rowerowych na terenie powiatu należą:

24C – Jest to tzw. „Pętla Euroregionu Cieszyńskiego”, wiedzie od przejścia granicznego w Chałupkach do przejścia granicznego w Jasnowicach. Na terenie powiatu wodzisławskiego pokrywa się z odcinkiem trasy R4.

283 – Trasa czarna. Trasa Rowerowa nr 283 o długości 2,9 km bierze swój początek w miejscu, gdzie od ulicy Kokoszyckiej w Wodzisławiu Śl.,
odbija i prowadzi ostro w dół ulica Krupińskiego. Miejsce to znajduje się tuż za osiedlem Piastów, które widzimy na drugim planie zdjęcia. Nietrudno zauważyć tam znak początku tras rowerowych, tablice z kierunkami jazdy i mapę tras rowerowych. Trasa oznaczona jest znakami w kolorze czarnym. Trasa na odcinku 2,0 km pokrywa się z trasą o numerze 314 oznaczoną znakami w kolorze niebieskim. Źródło: http://www.trasy-rowerowe-wodzislaw-slaski.102.pl/

284Trasa czarna. Stanowi odgałęzienie trasy nr 320, prowadzi aż na teren powiatu rybnickiego. Początek bierze w Rydułtowach przy osiedlu Na Wzgórzu. Trasa biegnie w kierunku Czernicy, w której to miejscowości można zwiedzić drewniany spichlerz oraz zespół pałacowo-parkowy. Ścieżka ta łączy się ze ścieżką 320. Do ponownego rozgałęzienia dochodzi po przejechaniu ok. 1,3 km – kieruje się w stronę miejscowości: Piece i Szczerbice aż do Buzowic. Po przejechaniu prawie pięciokilometrowego odcinka dojeżdżamy ponownie do ścieżki nr 320 – jest to odcinek końcowy trasy 284.

311 – Trasa czerwona. Trasa Rowerowa nr 311 o długości 4 km ma swój początek na ul. Rybnickiej, tuż przed Rondem Karviny, rondem w kształcie nerki, od którego jeden ze zjazdów prowadzi na dworzec kolejowy w Wodzisławiu Śl. Punkt końcowy trasy leży na granicy z Radlinem. Trasa oznaczona jest znakami w kolorze czerwonym. Źródło: http://www.trasy-rowerowe-wodzislaw-slaski.102.pl/

312 – Trasa Rowerowa o długości zaledwie 1,8 km jest najkrótszą z tras rowerowych miasta Wodzisław Śl. Oznaczona jest znakami w kolorze niebieskim. Rozpoczyna się na skrzyżowaniu ulicy Dębowej z Rybnicką, nieopodal stacji kolejowej Wodzisław Śląski Radlin, gdzie umieszczono znak informujący o początku trasy, a także tablice szlaków rowerowych oraz mapę. Źródło: http://www.trasy-rowerowe-wodzislaw-slaski.102.pl/

314- Trasa Rowerowa (niebieska) o długości 2,5 km bierze swój początek w miejscu, gdzie od ulicy Kokoszyckiej, odbija i prowadzi ostro w dół ulica Krupińskiego. Miejsce to znajduje się tuż za osiedlem Piastów, które widzimy na drugim planie zdjęcia. Nietrudno zauważyć tam znak początku tras rowerowych, tablice z kierunkami jazdy i mapę tras rowerowych. Trasa oznaczona jest znakami w kolorze niebieskim. Trasa na odcinku 2,0 km pokrywa się z trasą o numerze 283 oznaczoną znakami w kolorze czarnym. Źródło: http://www.trasy-rowerowe-wodzislaw-slaski.102.pl/

315 Trasa zielona. Szlak liczy ok. 14 km, na obszarze powiatu przebiega w granicach miasta Radlin. Biegnie w kierunku Niewiadomia aż do przystani w Rybniku-Orzepowicach.

316 YTrasa żółta – liczy 52 km i przebiega przez teren 4 gmin powiatu wodzisławskiego. Umożliwia połączenie tras biegnących wokół Rybnika z pętlą rowerową Euroregionu Śląsk Cieszyński. Przebiega przez następujące miejscowości: Wodzisław Śl. – Turza – Turzyczka –Kolonia Fryderyk – Gorzyczki – Gorzyce – Osiny – Syrynka – Zawada – Pszów – Lubomia – Buków – Bluszczów – Rogowiec – Odra. Ostatnim etapem trasy 316 Y jest miejscowość Olza.

317 Ścieżka czarna – odcinek liczący 3,7 km przebiegający w granicach miasta Pszowa

320Trasa czerwona. Początek bierze nad Zalewem Rybnickim przy ośrodku wodnym „Kotwica”. Następnie przez Zebrzydowice prowadzi drogą leśną do Buzowic., a w dalszej kolejności do Rydułtów. Po drodze można zwiedzić zabytkowy szyb „Dicke”. Po pokonaniu krótkiego odcinka trasy w Gaszowicach raz jeszcze wjeżdżamy na teren miasta Rydułtowy, wreszcie pokonując leśny fragment trasy jedziemy w stronę Pszowa.

321Trasa czarna Rydułtowy – Kalwaria Pszowska. Rozpoczyna się i początkowo nakłada się na trasę 320. W dalszej części biegnie w kierunku Kalwarii Pszowskiej (w tym – krótki odcinek biegnący schodami)

322 Trasa zielona Rydułtowy – Pszowskie Doły – Krzyżkowice. Również bierze swój początek w Rydułtowach. Przy granicy z Pszowem łączy się z odcinkiem ścieżki 321, później kierując się w stronę Pszowskich Dołów. Stamtąd udajemy się polną drogą w kierunku Krzyżkowic, gdzie zbiega się z trasą 320.

323„Szlak Pielgrzymkowy” – jego długość wynosi 17,4 km rozciąga się między Pszowem a Jankowicami. Na terenie powiatu ścieżka przebiega przez miasta Pszów (odcinek długości 4,3 km) oraz Radlin (7,6 km). Na trasie w Głożynach znajduje się miejsce postoju dla rowerzystów, zwane „Ermeżoną”. Szlak łączy sieć tras powiatów: wodzisławskiego i rybnickiego.

324 Ścieżka czarna. Rozpoczyna się w Wodzisławiu Śl. Następnie biegnie w kierunku Mszanej do Granicznego Gołkowice-Zavada oraz do przejścia turystycznego w Skrbeńsku. Po stronie czeskiej liczy jeszcze niecałe 10 km biegnie aż do miasta Karvina, łącząc się długość tzw. „Permonikovą Trasą”. Łączna długość ścieżki 324 to 25,5 km.

Więcej tras na terenie powiatu można znaleźć np. TUTAJ (link).

Pliki do pobrania: