POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Ogłoszenia

Konsultacje z mieszkańcami – odpłatność za mieszkania

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego zachęca mieszkańców powiatu do udziału w konsultacjach dot. projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/425/2017 Rady Powiatu Wodzisławskiego z 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym poprzez zmianę treści jej załącznika, któremu nadaje się brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

Konsultacje z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi

Starosta Wodzisławski i Zarząd Powiatu zachęcają mieszkańców oraz organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach nad projektem uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.