POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Ogłoszenia

Zaproszenie do składania ofert

Powiat Wodzisławski zachęca wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców do przedstawienia oferty cenowej dotyczącej świadczenia usług teleinformatycznych w ramach utrzymania trwałości projektu pn. „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.