POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Strona startowa Czas wolny

Anonimowe „Przenikanie”

20 lutego w foyer Teatru Rozrywki w Chorzowie odbył się wernisaż niecodziennej wystawy prac plastycznych pt. "Przenikanie", której współorganizatorem jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Pokochaj mnie".

Na wystawie są prezentowane prace zawodowych plastyków, studentów Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego, podopiecznych Państwowego Ogniska Plastycznego im. Ludwika Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach oraz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Pokochaj Mnie”, uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Gorzycach i Wodzisławiu Śl., uczniów Zespołu Placówek-Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych.

Co ciekawe, prace, które są próbą przełożenia na język plastyki uczuć, jakie autorom towarzyszyły podczas słuchania utworów muzycznych, są pokazane anonimowo, tj. bez wskazania autora. Jak wyjaśnia Marek Grzebyk z WTZ w Gorzycach chodzi o to, by pokazać wspólnotę wrażliwości ludzkiej bez względu na status społeczny, poziom wykształcenia, stan zdrowia itd.

Dlaczego „Przenikanie”? – Przenikanie – może oznaczać proces powstawania czegoś nowego, czegoś, co powstaje w wyniku  łączenia się  i wzajemnego oddziaływania na siebie różnych rzeczy i zjawisk. Tak w odbiorze wielu ludzi przenika się świat muzyki i sztuk plastycznych. Stąd też tytuł naszej wystawy, bowiem jej ideą jest próba przełożenia na język barw i kształtów tych  wrażeń, które towarzyszą nam w czasie słuchania muzyki. Owych impresji, które nas wtedy właśnie  przenikają. W efekcie zaś powstaje  świat, w którym tracą znaczenie i wiek, i stopień sprawności, i nawet wykształcenie. Fascynujący świat wyobraźni i wrażliwości. Przepiękna kraina naszych emocji – tłumaczy Grzebyk.

Szczegóły na plakacie.