POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Maturzyści z powiatu wodzisławskiego po raz kolejny najlepsi!

84,34% tegorocznych maturzystów w powiecie wodzisławskim złożyło egzamin maturalny w sesji majowej z wynikiem pozytywnym.

Po raz kolejny uczniowie szkół z powiatu wodzisławskiego wyprzedzili w klasyfikacji tegorocznej matury młodzież z Rybnika, Jastrzębia-Zdroju, Żor, Raciborza czy Mikołowa, zajmując tym samym pierwsze miejsce w rybnickiej delegaturze Kuratorium Oświaty i szóste miejsce w całym województwie. Na 1092 uczniów, którzy przystąpili do wszystkich wymaganych egzaminów, świadectwo dojrzałości otrzymało w powiecie wodzisławskim 921 absolwentów.

Średnia zdawalność matury w sesji majowej w województwie śląskim wyniosła 81,52%. Z naszego regionu próg ten przekroczyły tylko szkoły z powiatu wodzisławskiego (84,34%), Żor (82,59%) i Rybnika (81,96%). Poniżej średniej uplasowały się szkoły z Jastrzębia-Zdroju (77,16%), powiatu raciborskiego (78,58%), powiatu rybnickiego (79,38%) i powiatu mikołowskiego (80,44%).

W powiecie wodzisławskim możemy poszczycić się 100% wynikiem pozytywnym zdanej matury. Jest to zasługą II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im ks. prof. J. Tischnera w Wodzisławiu Śl. Jak wyjaśnia jego dyrektor, Anna Białek, to nie jest przypadek: – Sześć lat temu również osiągnęliśmy taki wynik, a w kolejnych latach zdawalność matury oscylowała w granicach około 99%, czyli możemy pochwalić się najwyższymi wynikami egzaminu zewnętrznego, który jest najlepszym miernikiem jakości pracy szkoły. Co ciekawe wodzisławskie II LO, obok rybnickiego II LO, to jedyne szkoły publiczne dla młodzieży w całej delegaturze rybnickiej, które mogą się poszczycić tak wysokim odsetkiem zdawalności matury w tym roku.

Sukces placówki to przede wszystkim sukces uczącej się w niej młodzieży. – Jesteśmy dumni, że w naszej szkole kilkanaście osób uzyskało z więcej niż trzech przedmiotów, w większości na poziomie rozszerzonym, wynik 100%. Swoistym rekordzistą jest uczeń, który na 11 zdanych przedmiotów aż z siedmiu uzyskał 100%, zaś w przypadku pozostałych czterech – powyżej 90%  – mówi Renata Szymanek, zastępca dyrektora.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że do II LO w Wodzisławiu Śl. uczęszczają także uczniowie niepełnosprawni i posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wszyscy oni nie tylko zdali maturę, ale również osiągnęli bardzo wysokie wyniki. – Nasza niesłysząca uczennica uzyskała z j. angielskiego i historii wyniki bliskie 100%. Pozostali także świetnie zdali, co w ich przypadku wiązało się z ogromnym nakładem pracy i bardzo dużym wysiłkiem – podkreśla Anna Białek.

Wyniki egzaminu maturalnego w powiecie wodzisławskim według typów szkół:
licea ogólnokształcące dla młodzieży

– II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im ks. prof. J. Tischnera w Wodzisławiu Śl. – 100 %;
– I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl. – 96,8%;
– Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rydułtowach – 91,3%;
– III Liceum Ogólnokształcące z oddziałami sportowymi im. rtm. Witolda Pileckiego w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. – 87,5%;
– Liceum Ogólnokształcące w Gogołowej (szkoła prowadzona przez Gminę Mszana) – 66,7%.

technika dla młodzieży
– Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. – 91,3%;
– Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl. – 90,7%;
– Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. – 77,5%.

Zestawienie wyników egzaminu maturalnego 2013 dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z powiatu wodzisławskiego – zobacz